“พระพิฆเนศปางยืน ใหญ่ที่สุดในโลก” จ.ฉะเชิงเทรา ที่ อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (องค์ยืน) อ.คลองเขื่อน พระหัตถ์ถือผลไม้ ได้แก่ มะม่วง กล้วย ยอดอ้อย และขนุน แสดงถึงความสมบูรณ์ด้วย พืชผักผลไม้ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะเป็นแหล่งมะม่วงที่ดีที่สุดของประเทศไทย www.unseentourthailand.com