พิธีทำบุญยกฐานองค์พระพิฆเนศขึ้นบนแท่นฐาน และเททอง หล่อองค์พระพิฆเนศองค์จำลอง ขนาดความสูง 3 เมตร ณ อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน

23 กันยายน 2552