พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศ ส่วนเศียร ณ โรงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ท ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 มิถุนายน 2552