พิธีกรรมการสวดโซฮาและฮารตี โดยคณะมนัส จอมราชัญ และพิธีเททองกล่องฝากแผ่นดวงกับพระพิฆเนศ พิธีเททองหล่อบริวารหนู เนื้อสำริด 4 ตัว ขนาดความสูงตัวละ 1.20 เมตร

16 ธันวาคม 2555