พิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน และเททองหล่อชิ้นส่วน องค์พระพิฆเนศ