ครบรอบ 1 ปี ของการก่อสร้างอุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน ณ อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศส่วนอก มีบริการตรวจรักษาโรคฟรี

29 พฤษภาคม 2553