พิธีเททองหล่อมะม่วงและพระหัตถ์ ณ หน้าพระอุโบสถวัดโสธร วรารามวรวิหาร

07 เมษายน 2552