ครั้งที่ 32

พิธีเททองและวางหมุดเมืองอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน จังหว […]

ครั้งที่ 31

พิธีกรรมการสวดโซฮาและฮารตี โดยคณะมนัส จอมราชัญ และพิธีเ […]

ครั้งที่ 30

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศ ส่วนงา ณ อุทยานพระพิ […]

ครั้งที่ 29

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศ ส่วนรัศมีโอม ณ อุทยา […]

ครั้งที่ 27

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศ ส่วนรัศมีโอม ณ อุทยา […]

ครั้งที่ 26

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศ ส่วนรัศมีโอม ณ อุทยา […]

ครั้งที่ 23

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศส่วนเศียร (ส่วนตาและป […]

ครั้งที่ 22

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศส่วนเศียร (ส่วนตาและป […]

ครั้งที่ 21

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศส่วนเศียร (ส่วนต้นงวง […]

ครั้งที่ 20

พิธีเททองหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศส่วนเศียร (หน้าผาก) ณ […]