ร้านค้าในอุทยาน

ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้และความเจริญให้กับชุมชน อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน
จึงเปิดให้ชาวบ้านนําสินค้าพื้นบ้านและสินค้าทางการเกษตรมาจําหน่าย ผู้มาสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศจะได้เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าพื้นบ้าน
ชื่อดังของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าวแปดริ้วที่ส่งตรงมาจากสวน หวาน อร่อยกว่าที่ไหน

นอกจากนี้อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนยังเป็นศูนย์รวมพระพิฆเนศที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วย

ภาพร้านค้าต่างๆ ภายในอุทยาน