แผนการพัฒนาอุทยาน

แม้ว่าการสร้างองค์พระพิฆเนศซึ่งเป็นองค์ประทานจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่การสร้างให้ อุทยานพระะพิฆเนศคลองเขื่อนแห่งนี้
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตราฐานระดับสากล สามารถรองรับมิตรผู้ศรัทธาจากทั่วโลก เทียบเท่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกอื่น ๆ ยังคงต้องดําเนินต่อไป
การระดมทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง

ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ สร้างสิ่งที่จะอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราไปอีกหลายร้อยปี
โดยการร่วมบูชาองค์พระพิฆเนศ ณ อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน หรือ ติดต่อขอบริจาคได้ที่มูลนิธิทองประทานฯ

แผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ