วิดีโอประวัติการจัดสร้างอุทยาน

ส่วนอื่น ๆ ของอุทยาน

08 กุมภาพันธ์ 2558

นอกเหนือจากการได้สวดมนต์ขอพรจากองค์พระพิฆเนศ เนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ภายในอุทยานยังมีพระพิฆเนศประจำวันเกิด พระแม่อุมาและพระอิศวร ศาลา ไฉ่ ซิง เอี๊ย พระพิฆเนศจำลองจากเมืองต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย และอาจารย์พราหมณ์หรือบัณฑิต ผู้ทำพิธีสวดมนต์หมู่ อารตีไฟ เพื่อเสริมศิริมงคล ปัดเป่าเคราะห์ และนำพาโชคลาภ ความสุข

 

(พิธีพราหมณ์จะมีเฉพาะวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ผู้มีจิตศรัทธา

ย้อนกลับ