วิดีโอประวัติการจัดสร้างอุทยาน

พิธีเททอง

06 มีนาคม 2558

ในการทำพิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อชิ้นส่วนขององค์พระพิฆเนศปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนานี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีมหาเทวาภิเษกเททองหล่อรัศมีดอกบัวเหนือเศียรองค์พระพิฆเนศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

ซึ่งในครั้งนั้นได้จัดให้มีพิธีอันยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภาคได้มีส่วนร่วมในการหล่อชิ้นส่วนองค์พระ เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน และในการทำ พิธีเททองแต่ละครั้ง ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงผู้มีชื่อเสียง และบุคคลสำคัญของประเทศไทยหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมกัน ทำการหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศจนครบถ้วนสมบูณ์ทั้ง 854 ชิ้น ตั้งแต่ครั้งปฐมฤกษ์ 7 เมษายน 2552 เป็นต้นมา ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการ เททองหล่อชิ้นส่วนต่างๆ ทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีจึงครบถ้วนสมบูรณ์ทุกชิ้นส่วน


อ่านเพิ่มเติม

ย้อนกลับ