ติดต่อเรา

62 หมู่ 4 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

02-5033826-7, 038-086479
www.worldbiggestganesh.com
facebook.com/worldbiggestganesh
onefineday.th@gmail.com

บริหารงานโดย

มูลนิธิทองประธาน โดย
พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี และคณะผู้ก่อตั้ง
เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา อาคาร ทองประทาน เลขที่ 371
ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-503-3826-7
www.tongpratan.org

กรอกข้อมูลที่ต้องการติดต่อ